Haroen
Hadith
Abu Dawud: Book 41, Number 5211 Overgeleverd door Abu Umamah:

De Boodschapper van Allah (vzmh) kwam naar buiten, leunend op een stok. Wij stonden op uit respect voor hem. Hij zei: "Sta niet op zoals de buitenlanders dat doen onderling uit respect".

Uitleg: Dit gebeurde in de laatste dagen van de profeet toen hij ernstig ziek was.

Abu Dawud: Book 39, Number 4521 Overgeleverd door AbuSa'id al-Khudri:

Toen de Apostel van Allah iets aan het verdelen was, kwam een man naar hem en boog zich voor hem neer. De Apostel van Allah sloeg hem met een grote dikke tak en zijn gezicht was gewond. De Apostel van Allah zei tot hem: Kom en neem vergelding. Hij zei: nee, ik heb u vergeven, Apostel van Allah!

Link
Soebratie.nl

In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle.


Geachte bezoekers,

As salaam wa aleikoem wa rahmatoellah hai wa barkatehoe


Ik heet u allen van harte welkom op mijn site. Op deze site zult u twee belangrijke onderwerpen vinden die mij het dichtst bij mijn hart liggen, nl. de Islam en mijn familie.
Betreffende de Islam zult u onder het kopje "Religie" diverse artikelen aantreffen over de verschillende onderwerpen die de Islam rijk is.
Over mijn familie kunt u o.a. het laatste nieuws, een aantal foto's.

Vragen omtrent Islam zal ik, na onderzoek, proberen u van een zo goed mogelijke antwoord te kunnen voorzien.

Ik zal ook trachten dagelijks, zo niet wekelijks mijn site te updaten, naar Gods wil.

Met vriendelijke groet,

Haroen Soebratie